Χρόνοι παράδοσης Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση
  
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

    Πραγματοποιούμε ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ - δακτυλογραφήσεις - απομαγνητοφωνήσεις  , συνεργαζόμενοι με εξειδικευμένους ανά κλάδο συνεργάτες  Ιατροί, Δικηγόροι, Οικονομολόγοι, Τεχνολόγοι κ.ο.κ αναλαμβάνουν και κείμενα με ορολογία . Λόγω της καθημερινής τριβής με το αντικείμενο και την ορολογία , διεκπεραιώνουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα κείμενα μεγάλου όγκου .

     Πριν προχωρήσουμε στη υλοποίηση κάθε έργου, ενημερώνουμε τον πελάτη μας για τους ακριβείς χρόνους παράδοσης που απαιτούνται, ώστε η προσφορά  να είναι όσο το δυνατόν πιο οικονομική, χωρίς να χρειαστεί σε καμία περίπτωση πιεστικού χρονοδιαγράμματος  να υποχωρήσουμε στην ποιότητα.

     Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από την δυσκολία του κειμένου  και την ποικιλομορφία  της γλώσσας στόχο. Αναλαμβάνουμε επείγουσες εργασίες με μικρό περιθώριο χρόνου παράδοσης (express) εφόσον κρίνεται απαραίτητο  και δεν επηρεάζεται η ποιότητα του κειμένου.

     Θεωρούμαστε  ως η ταχύτατη μεταφραστική υπηρεσία διότι οι συνεργάτες  οι οποίοι αναλαμβάνουν τα προς μετάφραση κείμενα, είναι  πτυχιούχοι ανά κλάδο και κατέχουν την ορολογία, με αποτέλεσμα να κερδίζουν χρόνο και  η απόδοση να είναι βέλτιστη.

     Oι λεπτομέρειες για τον χρόνο παράδοσης καθώς και για τον τρόπο συνεργασίας μας θα διευκρινίζονται κατά την παραλαβή της εργασίας και καθορίζονται με γραπτή δέσμευση την οποία υπογράφει ο υπεύθυνος τμήματος παραλαβής εργασιών.

     Σε μεγάλα έργα ή συνεργασίες συντάσσουμε και υπογράφουμε  με τους πελάτες μας  Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών η οποία μας δεσμεύει για την ποιότητα, την  εχεμύθεια και τους ακριβείς χρόνους παράδοσης. Η φιλοσοφία μας βασίζεται στο σεβασμό, την ποιότητα & τη  συνέπεια, γνωρίζοντας πως αυτά είναι  βασικά στοιχεία που  συνθέτουν την επιτυχία και αποτελούν το μέλλον μιας εταιρίας.


  » Επικυρώσεις μεταφράσεων και αντιγράφων πρωτοτύπου Δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων/κειμένων
» Vip γραμματειακή υποστήριξη » Ποιοι μεταφράζουν για σας; » » Ναυτιλιακά, τεχνικά, ιατρικά, οικονομικά...
 

Η ομαδική συνεργασία εξασφαλίζει τον
κοινό μας στόχο!!!
Την άμεση, ταχύτατη και ποιοτική εξυπηρετηση σας

Web Design & Web Development

Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου