Πτυχιακές εργασίες - Λογοτεχνικά βιβλία Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση
  
*  H Cristrans αναλαμβάνει τη μετάφραση βιβλιογραφίας ή μέρος αυτής για πτυχιακές εργασίες, διατριβές ή διδακτορικά, για σπουδαστές Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ. αλλά και Πανεπιστημίων εξωτερικού. Επειδή  θεωρούμε ότι η άρτια εκπόνηση μιας τέτοιας εργασίας μπορεί να γίνει μόνον από τον ίδιο τον σπουδαστή, αναλαμβάνουμε καθαρά τη μετάφραση της ήδη υπάρχουσας εργασίας στην επιθυμητή γλώσσα ή την βιβλιογραφία που απαιτείται για την εκπόνηση αυτής. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι συνήθως για την πραγματοποίηση των προαναφερόμενων εργασιών απαιτείται η μετάφραση πολυσέλιδης και ογκώδους βιβλιογραφίας, προσφέρουμε στους φοιτητές λογικές και προσιτές τιμές, σε συνδυασμό με την ποιότητα και το σεβασμό στην τήρηση του απαιτούμενου χρονοδιαγράμματος παράδοσης.

*  Στην Cristrans αναλαμβάνουμε επίσης την μετάφραση οποιουδήποτε λογοτεχνικού βιβλίου ή μέρος αυτού, σε 5 κυρίαρχες γλώσσες. Αντιλαμβανόμενοι ότι η λογοτεχνική μετάφραση προϋποθέτει την πλήρη αποκωδικοποίηση του κειμένου στην γλώσσα προέλευσης, καθώς και την ερμηνεία των αλληγοριών και άλλων στοιχείων που περιέχει, συνεργαζόμαστε με μεταφραστές οι οποίοι μπορούν να προσεγγίζουν το προς μετάφραση έργο επιστρατεύοντας διαφορετικά μέσα, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να αντανακλά πλήρως την ερμηνεία του αυθεντικού έργου. Όντας μια σύνθετη εργασία, η λογοτεχνική μετάφραση απαιτεί όχι μόνο άριστη γνώση της γλώσσας προέλευσης και γλώσσας στόχου, άλλα και ένα γενικό λογοτεχνικό υπόβαθρο του μεταφραστή που θα αναλάβει την εργασία αυτή. Οι συνεργάτες που χρησιμοποιούμε για τις συγκεκριμένες εργασίες είναι απόλυτα καταρτισμένοι να προσαρμόσουν το μεταφρασμένο έργο σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της λογοτεχνικής σχολής όπου ανήκει, ώστε το αποτέλεσμα να είναι ένα έργο που θα διαφυλάσσει πλήρως την αξία του αυθεντικού.   

  » Επικυρώσεις μεταφράσεων και αντιγράφων πρωτοτύπου Δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων/κειμένων
» Vip γραμματειακή υποστήριξη » Ποιοι μεταφράζουν για σας; » » Ναυτιλιακά, τεχνικά, ιατρικά, οικονομικά...
 

Η ομαδική συνεργασία εξασφαλίζει τον
κοινό μας στόχο!!!
Την άμεση, ταχύτατη και ποιοτική εξυπηρετηση σας

Web Design & Web Development

Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου