Εχεμύθεια & Επιμέλεια Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση
  
    Έχοντας πάντα ως βάση την πολιτική ποιότητας και απορρήτου, στοιχεία που καθιερώνουν μια συνεργασία, είμαστε κοντά σας καθημερινά, προσπαθώντας να ανταποκριθούμε σε κάθε σας επιθυμία , με συνέπεια.
   * Η Εχεμύθεια που αναπτύσσεται και διατηρείται στις σχέσεις Μεταφραστικού Κέντρου Cristrans & συνεργατών σε απόρρητες  εργασίες είναι  διασφαλισμένη με δύο τρόπους:

α) Τα απόρρητα έργα που μας αναθέτετε τα αναλαμβάνουν άτομα απόλυτης εμπιστοσύνης και χρόνια συνεργάτες της Cristrans οι οποίοι έχουν δοκιμαστεί για το ήθος τους.

β) Όταν ο συνεργάτης αποτελεί πια μέλος της ομάδας συνεργατών της Cristrans καλείται να υπογράψει  συμβόλαιο διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων  κάθε πελάτη, με ρήτρες που τον δεσμεύουν να μην προχωρήσει σε ενέργειες δημοσίευσης των αναγνωσθέντων. 

Δεσμευόμαστε για το απόρρητο των στοιχείων ή των προσωπικών δεδομένων  των πελατών μας είτε με προφορικό λόγο, είτε  με γραπτή σύμβαση πριν από την ανάθεση του έργου.

   * Την  Επιμέλεια των μεταφραστικών έργων την αναλαμβάνει Μεταφραστής Επιμελητής, ο οποίος ελέγχει και εγγυάται για την σωστή εργασία συναδέλφου μεταφραστή.

Οι  ίδιοι οι μεταφραστές  μας είναι υπεύθυνοι για την απόλυτη ακρίβεια του περιεχομένου της εργασίας που παραδίδουν σε μάς. Σε έργα με περίπλοκη ορολογία η με ιδιαίτερη έκφραση,  θεωρούμε ότι είναι  απαραίτητη η  επιμέλεια και εκτιμούμε πως η πολυετή εμπειρία εξειδικευμένων συνεργατών είναι ακόμα μια ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΑΣ.

   * Την επιμέλεια των ιστοσελίδων που αναλαμβάνουμε,  την κάνουν μόνιμοι ορκωτοί μεταφραστές της ΠΕΜ (Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών) ή αντίστοιχων ενώσεων του εξωτερικού.

  » Επικυρώσεις μεταφράσεων και αντιγράφων πρωτοτύπου Δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων/κειμένων
» Vip γραμματειακή υποστήριξη » Ποιοι μεταφράζουν για σας; » » Ναυτιλιακά, τεχνικά, ιατρικά, οικονομικά...
 

Η ομαδική συνεργασία εξασφαλίζει τον
κοινό μας στόχο!!!
Την άμεση, ταχύτατη και ποιοτική εξυπηρετηση σας

Web Design & Web Development

Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου