Είδη κειμένων με ορολογία Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση
  

Σύμπτηξη Όλων| Ανάπτυξη Όλων

  • Κείμενα Νομικά
συμβόλαια, συμβάσεις, πιστοποιητικά, καταστατικά, ΦΕΚ, άδειες, πρακτικά ,ποινικά κτλ
Στο Μεταφραστικό Κέντρο Cristrans οι δικηγόροι με εξειδίκευση και εμπειρία στην μετάφραση, αναλαμβάνουν τις μεταφράσεις νομικών κειμένων, διότι μπορούν να κατανοήσουν και να αποδώσουν με ακρίβεια την ορολογία καθώς και την σύνταξη των δικαστικών εγγράφων χωρίς να χάνουν πολύτιμο χρόνο ψάχνοντας την ορολογία ή αλλοιώνοντας την ποιότητα του κειμένου με μεταφραστικά προγράμματα.
 
  • Ναυτιλιακά

πιστοποιητικά διαγωνισμών, συμβόλαια, συμφωνίες, έγγραφα εγγύησης, τεχνικά φυλλάδια & βιβλία με τεχνικά χαρακτηριστικά δομής πλοίων, διαφημιστικά έντυπα ,σχέδια

Νομικά-ναυτιλιακά, Τεχνικά-ναυτιλιακά, Οικονομικά-ναυτιλιακά, Διαφημιστικά-ναυτιλιακά

Ο χώρος της ναυτιλίας είναι ιδιαίτερα ξεχωριστός, διότι αγκαλιάζει ταυτόχρονα πολλούς τομείς και με αυτόν τον τρόπο μας ωθεί να διανέμουμε το κάθε κείμενο στον αρμόδιο συνεργάτη, Τα γενικά κείμενα με νομική και οικονομική ή διαφημιστική δομή, τα αναλαμβάνει συνεργάτης εξειδικευμένος στο ναυτιλιακό δίκαιο, τα τεχνικά κείμενα με τεχνικά χαρακτηριστικά ή με περιγραφή δομής πλοίου ή εξαρτημάτωντα αναλαμβάνει τεχνικός μηχανολόγος- μηχανικός. Οι μεταφραστές δημιουργούν βάσεις δεδομένων με την ορολογία που χρησιμοποιούν για κάθε πελάτη ήγια κάθε εξάρτημα- μηχάνημα και την αποθηκεύουν. Σε περίπτωση που ο πελάτης συμφωνεί με την ορολογία, κάθε φορά τα κείμενα που μας αναθέτει θα έχουν την ίδια ομοιόμορφη απόδοση.

  • Κείμενα Ιατρικά / Φαρμακευτικά
ιατρικές διαγνώσεις & αναφορές, εκθέσεις, γνωματεύσεις, βιβλιάρια, εξετάσεις  διατριβές οδηγίες χρήσης, ενημερωτικά φυλλάδια, τεχνικά- ιατρικά κείμενα μηχανημάτων ή χημικών αναλύσεων εργαστηρίου, μελέτες έργων.

Στο Μεταφραστικό Κέντρο Cristrans κατανοώντας την σοβαρότητα των συνεπειών που μπορεί να προκληθεί σε περίπτωση λάθους στην μετάφραση οποιασδήποτε ιατρικού εγγράφου, σας εγγυούμαστε πως οι συνεργάτες που αναλαμβάνουν ιατρικές μεταφράσεις ή τεχνικά χαρακτηριστικά ιατρικών μηχανημάτων, είναι ΜΟΝΟ ιατροί οι οποίοι εξειδικεύονται στον τομέα των μεταφράσεων. Είναι σημαντικό για εμάς να διασφαλίζουμε την ποιότητα ώστε το κείμενο να αποδοθεί σωστά νοηματικά και ο αναγνώστης να το διαβάζει με την ίδια ευκολία όπως θα διάβαζε το πρωτότυπο.
 
  • Οικονομικά / Λογιστικά
οικονομικές εκθέσεις περιοδικές ή ετήσιες & ισολογισμούς, διεταιρικές συμφωνίες, μηχανογραφικά, τραπεζικά, χρηματοοικονομικά, συμβάσεις, πρακτικά κτλ.

Στο Μεταφραστικό Κέντρο Cristrans τα οικονομικά κείμενα τα αναλαμβάνουν εξειδικευμένοι μεταφραστές με γνώσεις ηλεκτρονικής σελιδοποίησης, νομικής και οικονομικής ορολογίας καθώς και γνώσεις διαχείρισης μεταφραστικών γλωσσαρίων που βοηθούν στην ομοιομορφία του κειμένου και στην χαμηλότερη χρέωση στον πελάτη εφόσον οι αλλαγές στο κείμενο θα είναι τμηματικές .Τα κείμενα και οι πίνακες πριν παραδοθούν ελέγχονται διεξοδικά. Υποστηρίζουμε κάθε μορφή αρχείου και επεξεργαζόμαστε όλους τους τύπους αρχείων κάνοντας εύκολη την ηλεκτρονική σελιδοποίηση.
 
  • Τεχνικά
εγχειρίδια, προδιαγραφές & περιγραφή πάσης φύσεως μηχανήματος, σχέδια πλοίων

Στο Μεταφραστικό Κέντρο Cristrans τα τεχνικά κείμενα τα αναλαμβάνουν έμπειροι συνεργάτες με τεχνική κατάρτιση και με καθημερινή τριβή στον τομέα τους(πχ. Μηχανικοί, τεχνικοί υπολογιστών, αρχιτέκτονες κτλ).
Η εμπειρία των συνεργατών μας διακρίνεται από την ταχύτητα και την ακρίβεια με την οποία παραδίδουν την εργασία τους. Ο μεταφραστής σέβεται και ακολουθεί την ορολογία που έχει επισημάνει ο πελάτης. Δημιουργεί βάσεις ορολογίας οι οποίες μειώνουν το κόστος της μετάφρασης και διατηρούν την ομοιομορφία και τις τεχνικές λεπτομέρειες στο κείμενο.
  • Δημόσια ή ιδιωτικά κείμενα, με επικύρωση η χωρίς επικύρωση

-Βεβαιώσεις & τίτλοι σπουδών από σχολεία και πανεπιστήμια πράξεις γάμου , άδειες εργασίας , πιστοποιητικά γέννησης , πιστοποιητικά σπουδών , αναλυτικές βαθμολογίες , ιατρικές βεβαιώσεις , υπεύθυνες δηλώσεις κτλ.
-Ιδιωτικά συμφωνητικά, συμβόλαια, καταστατικά , πιστοποιητικά αγοραπωλησίας κτλ.
-Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα με επισημείωση Αpostille ή προξενική θεώρηση
  • Ιστοσελίδες


ναυτιλιακών, τεχνικών & φαρμακευτικών εταιριών, τουριστικών πρακτορείων& ξενοδοχειακών μονάδων, δικηγορικών & λογιστικών club, από συνεργάτες με ειδική κατάρτιση και με πολυετή εμπειρία στην προσαρμογή μεταφράσεων σε διάφορα προγράμματα.

 

  • Μάρκετινγκ - Διαφημιστικά
  όλα τα διαφημιστικά έντυπα και μπροσούρες τα οποία έχουν ειδικά εκφραστικά τρικ και απαιτείται η απόλυτη ευχέρεια έκφρασης στην γλώσσα στόχο, ώστε να αποδοθεί σωστά το κείμενο και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες διαφήμισης της επιχείρησής σας.
  » Επικυρώσεις μεταφράσεων και αντιγράφων πρωτοτύπου Δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων/κειμένων
» Vip γραμματειακή υποστήριξη » Ποιοι μεταφράζουν για σας; » » Ναυτιλιακά, τεχνικά, ιατρικά, οικονομικά...
 

Η ομαδική συνεργασία εξασφαλίζει τον
κοινό μας στόχο!!!
Την άμεση, ταχύτατη και ποιοτική εξυπηρετηση σας

Web Design & Web Development

Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου