Συνεργάτες & εξειδίκευση Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση
  
Επιστήμονες συνεργάτες ανά κλάδο       
 
     Ο συνεργάτης ο οποίος αναλαμβάνει μία μετάφραση   από την γλώσσα πηγή – στην γλώσσα στόχο, πρέπει να έχει τουλάχιστον 6αετή εμπειρία στην μετάφραση κειμένων με ορολογία, να μας έχει παρουσιάσει πτυχίο σπουδών  στον τομέα που εξειδικεύεται (πχ ιατρός θα κάνει το ιατρικό κείμενο & δικηγόρος το νομικό κτλ) και φυσικά η γλώσσα στόχο να είναι η μητρική του γλώσσα (native speaker) διότι με αυτόν τον τρόπο  δεν αλλοιώνεται  το ύφος  και η σύνταξη  κάθε κειμένου.
    Ο κύριος λόγος που συνεργαζόμαστε με πτυχιούχους μεταφραστές, είναι διότι ο γλωσσολογικός εξοπλισμός  ενός αποφοίτου πανεπιστημίου είναι κατά κανόνα  πλουσιότερος και πληρέστερος συγκριτικά με μη ανώτατα καταρτισμένους απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τους οποίους η μετάφραση αποτελεί απλά συμπληρωματική πηγή εσόδων  και κατά δεύτερον για την επαγγελματική συνείδηση που έχουν αποκτήσει  στην πορεία των σπουδών τους .

Με ποια κριτήρια επιλέγουμε  τους μεταφραστές μας
 
    Η επιλογή των συνεργατών στο Μεταφραστικό Κέντρο Cristrans  δεν γίνεται ούτε όπως στον δημόσιο τομέα όπου προσλαμβάνουν απλούς μεταφραστές ή μεταφραστές χωρίς την απαιτούμενη πολυετή εμπειρία που απαιτεί ο τομέας της επαγγελματικής μετάφρασης,  αλλά ούτε μέσω μιας απλής φόρμας επικοινωνίας, κατά την δική μας κρίση «απρόσωπης επικοινωνίας» με τον κάθε υποψήφιο συνεργάτη.

*  Στο Μεταφραστικό Κέντρο Cristrans η υπεύθυνη προσωπικού επενδύει στην εξεύρεση συνεργατών  κάνοντας πολύωρα ραντεβού  για την απόκτηση των καλύτερων συνεργατών σε κάθε κλάδο, σε 35 γλώσσες. Η επιλογή γίνεται σε πρώτο στάδιο  βάσει πτυχίων και ειδικών τεστ τα οποία αποδεικνύουν τα μεταφραστικά προσόντα τους από και προς την γλώσσα επιλογής σε θέματα σύνταξης, ορθογραφίας & ορολογίας, τα οποία ελέγχονται από διορθωτές  επιμελητές. 

*   Σε δεύτερο στάδιο ο συνεργάτης  υπογράφει συμβόλαιο μαζί μας και δεσμεύεται για την εχεμύθειά του σε κάθε έργο που θα αναλαμβάνει, όπως επίσης και για τους όρους χρονικών παραδόσεων, διατήρησης ορολογίας και ύφους κάθε προς μετάφραση έργου.

*   Σε περίπτωση που ο συνεργάτης δεν ανήκει στην κατηγορία των επιστημόνων συνεργατών αλλά είναι απόφοιτος Μεταφραστικής Σχολής, βασική προϋπόθεση είναι  η διαμονή του στο εξωτερικό για ανώτατες σπουδές  και master να ξεπερνάει το διάστημα των τριών ετών, αρκετό διάστημα ώστε να αφομοιώσει τον τρόπο έκφρασης και απόδοσης της γλώσσας επιλογής του.

 
  » Επικυρώσεις μεταφράσεων και αντιγράφων πρωτοτύπου Δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων/κειμένων
» Vip γραμματειακή υποστήριξη » Ποιοι μεταφράζουν για σας; » » Ναυτιλιακά, τεχνικά, ιατρικά, οικονομικά...
 

Η ομαδική συνεργασία εξασφαλίζει τον
κοινό μας στόχο!!!
Την άμεση, ταχύτατη και ποιοτική εξυπηρετηση σας

Web Design & Web Development

Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου