Επικυρώσεις μεταφράσεων & αντιγράφων πρωτοτύπου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση
 
Αντίγραφα εκ του πρωτοτύπου - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ EXPRESS

Ο κώδικας πολιτικής Δικονομίας αναγνωρίζει το δικαίωμα στον Δικηγόρο της εταιρίας μας, μετά την υπόδειξη πρωτοτύπου εγγράφου, να δημιουργήσει αντίγραφο πιστό και ακριβές, το οποίο  αναγνωρίζεται από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες εντός και εκτός Ελληνικών Συνόρων.


Η Νομική Υποστήριξη στο Μεταφραστικό Κέντρο  Cristrans είναι στην διάθεσή σας για να δημιουργήσει αντίγραφα πρωτοτύπων εγγράφων ή αντίγραφα μεταφράσεων, τα οποία λαμβάνονται  υπ΄όψιν από τις Ελληνικές  Δημόσιες Υπηρεσίες , χωρίς να γίνεται έλεγχος της πιστότητας αυτών, διότι οι  επικυρώσεις γίνονται από γλωσσομαθείς δικηγόρους, εγγεγραμμένους σε ελληνικούς δικηγορικούς συλλόγους  και η κατοχύρωση της ενέργειας αυτής βάσει κώδικα περί Δικηγόρων τους δίνει  το δικαίωμα θεώρησης και μετάφρασης πάσης φύσεως κειμένων και εγγράφων.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται εκτός από την επισημότητα των εγγράφων  και  η ποιότητα των κειμένων, τα οποία ελέγχονται από τον μεταφράσαντα δικηγόρο και παραδίδονται με πλήρη ευθύνη  χωρίς αλλοιώσεις ή μεταβολές.

ΕΓΚΥΡΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ  & ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τα έγγραφα τα οποία επικυρώνουμε είναι πάσης φύσεως , ισχύουν εντός και εκτός συνόρων  και ανήκουν σε διάφορους τομείς :
    
Π.χ.    
-   Βεβαιώσεις  & τίτλοι σπουδών από σχολεία και πανεπιστήμια
- Ληξιαρχικές πράξεις γάμου, άδειες εργασίας, πιστοποιητικά γέννησης, πιστοποιητικά σπουδών, αναλυτικές βαθμολογίες, ιατρικές βεβαιώσεις , υπεύθυνες δηλώσεις κτλ.
-  Ιδιωτικά συμφωνητικά, συμβόλαια, καταστατικά , πιστοποιητικά αγοραπωλησίας κτλ.
-  Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα με επισημείωση Αpostille ή προξενική θεώρηση

 
  » Επικυρώσεις μεταφράσεων και αντιγράφων πρωτοτύπου Δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων/κειμένων
» Vip γραμματειακή υποστήριξη » Ποιοι μεταφράζουν για σας; » » Ναυτιλιακά, τεχνικά, ιατρικά, οικονομικά...
 

Η ομαδική συνεργασία εξασφαλίζει τον
κοινό μας στόχο!!!
Την άμεση, ταχύτατη και ποιοτική εξυπηρετηση σας

Web Design & Web Development

Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου