Απομαγνητοφώνηση & Δαχτυλογράφηση Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση
 
*  Η CRISTRANS αναλαμβάνει πάσης φύσεως απομαγνητοφωνήσεις, από οποιαδήποτε πηγή προέλευσης υλικού (CD, DVD, αρχείο mp3, USB flash κλπ) και σε οποιαδήποτε γλώσσα  με απόλυτη πιστότητα καταγραφής και επανέλεγχο, ώστε να επιτευχθεί σωστή ροή και εύκολη ανάγνωση στο τελικό γραπτό κείμενο.

*  Οι απομαγνητοφωνήσεις παραδίδονται είτε σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail, CD) είτε σε έντυπη μορφή, κατόπιν επιθυμίας των πελατών.

*  Η απομαγνητοφώνηση απαιτεί συνεργασία με άτομα που διαθέτουν πολυετή και εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα αυτό, είτε πρόκειται για απομαγνητοφώνηση πρακτικών είτε απλών συνομιλιών, σεβόμενοι απόλυτα τους κανόνες δακτυλογράφησης, χωρίς να υπάρχουν παραλήψεις και γραμματικά ή συντακτικά λάθη.


Στην CRISTRANS εξυπηρετούμε τους πελάτες μας υπεύθυνα και με συνέπεια, τηρώντας αυστηρά το απόρρητο του περιεχομένου που μας παραδίδουν, στοιχείο βασικό για την καθιέρωση μιας συνεργασίας όπου θα κυριαρχεί η απόλυτη εμπιστοσύνη. Λόγω του ότι αρκετοί εκ των πελατών μας είναι Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, ή στελέχη τραπεζών, ναυτιλιακών, τεχνικών, φαρμακευτικών κλπ εταιριών, οι οποίοι μας εμπιστεύονται πρακτικά, συνομιλίες, συνεντεύξεις ή συνέδρια, επιλέγουμε να αντιμετωπίζουμε τον τομέα αυτό με τη σοβαρότητα και την εχεμύθεια που του αρμόζει.


*  Οι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν πάσης φύσεως δακτυλογραφήσεις, στην γλώσσα επιλογής σας , όπως πτυχιακές εργασίες, χειρόγραφα, επιστολές και κάθε είδους εντύπου σε μορφή Word, Scan η ppt. Συνεργαζόμαστε  με έμπειρους δακτυλογράφους, οι οποίοι γνωρίζουν τυφλό σύστημα, μονοτονικό και πολυτονικό σύστημα.

*  Εγγυόμαστε ότι το τελικό δακτυλογραφημένο κείμενο θα είναι καθ' όλα άψογο σε ότι αφορά τη σύνταξη, την ορθογραφία, τη στίξη, την παραγραφοποίηση, τη γραμματοσειρά και μπορεί να σας παραδοθεί σε όποια μορφή επιθυμείτε.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΣΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΣΗ. ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΥΜΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΦΟΡΙΑΣ, ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ.ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ. 
  » Επικυρώσεις μεταφράσεων και αντιγράφων πρωτοτύπου Δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων/κειμένων
» Vip γραμματειακή υποστήριξη » Ποιοι μεταφράζουν για σας; » » Ναυτιλιακά, τεχνικά, ιατρικά, οικονομικά...
 

Η ομαδική συνεργασία εξασφαλίζει τον
κοινό μας στόχο!!!
Την άμεση, ταχύτατη και ποιοτική εξυπηρετηση σας

Web Design & Web Development

Ελληνική Εταιρεία Διαδικτύου